NOGYM | Privacyverklaring
286
page-template-default,page,page-id-286,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring NOGYM, mei 2020

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons

NOGYM, Aaltje noorderwierlaan 56, 1403JD, Bussum, kvk 56184417

Vragen of een Verzoek indienen? info@nogym.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

voor- en achternaam

geslacht

geboortedatum

adresgegevens

telefoonnummer

emailadres

overige gegevens die je actief verstrekt

social media accountnamen

gegevens over jouw activiteiten op onze website

lijst met contactgegevens van de klant via een app of ledenportaal

bankrekeningnummer

Handelsnaam, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

NOGYM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

NOGYM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Een abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het ledenportaal kun je dit ook doorgeven.

Daarnaast informeren we je over aanbiedingen en nieuwe producten en/of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media (i.e. Facebook, gesloten leden Facebookpagina, Instagram).

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame door je af te melden op de Facebookpagina of ons te ontvolgen op Instagram.

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Adam Mol zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 7 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Bewaartermijn

NOGYM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het lidmaatschap of de rittenkaart wordt beëindigd, blijven jouw persoonsgegevens in ons systeem staan. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht). Indien je jouw persoonsgegevens wil laten verwijderen, dan kan dit door een verzoek in te dienen via: info@nogym.nl

4. Geautomatiseerde besluitvorming

NOGYM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NOGYM) tussen zit. NOGYM gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Eversport manager. Op basis van dit programma worden echter geen automatische verwerkingen gedaan die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

NOGYM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, in dit geval Eversports manager, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NOGYM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking) of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nogym.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NOGYM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 8. Cookies

NOGYM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wanneer je ons volgt op social media of trainingen bekijkt via youtube, gelden de privacyverklaringen van deze websites.

9. Wijzigingen Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

.

.

.